Aktuelt

Juli 2024

Jeg har helt lukket for tilgang af nye patienter.

Klinikken laver ikke udredning og/eller behandling af ADHD/ADD.

 

Coronarestriktionerne i Kastedklinikken er afblæst men vi skal stadig undgå at smitte hinanden med COVID19 og andre virus.
  • Hvis du er syg eller forkølet skal du ikke møde op. Vi kan eventuelt mødes over nettet i stedet. Du vil ikke blive faktureret for sent afbud pga akut opstået sygdom eller luftvejssymptomer.
  • Sprit hænderne når du kommer – der er sat sprit frem ved indgangsdøren.
  • Hold 1 meters afstand og undlad håndtryk eller anden berøring.
  • Host eller nys i ærmet/albuebøjningen eller udendørs.

Andre muligheder for hjælp

WHO har lavet en selvhjælpsguide med tegninger og øvelser (med udgangspunkt i ACT), som kan være en god hjælp for mange. Find den på:

https://www.who.int/publications/i/item/9789240003927

Sakset fra praksis.dk

Mulighed for gratis psykologbehandling for 18-24 årige i Region Midt

Pr. 1.7.2021 er psykologbehandling for let til moderat depression eller angst gratis for personer mellem 18-24 år. Konkret betyder det, at almen praksis fra den 1. juli 2021 kan henvise den pågældende målgruppe til gratis psykologbehandling, hvis de falder ind under følgende henvisningsårsager:

  • Personer over 18 år med let til moderat depression.
  • Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.

Andre muligheder i RM

Internetbaseret psykologhjælp

Internetbaseret psykologhjælp er et lettilgængeligt internetbaseret behandlingstilbud, der ikke kræver henvisning fra egen læge, hvor anmodning om behandling sker direkte via Internetpsykiatrien.

Overordnet kan der henvises patienter til den internetbaserede psykologbehandling, hvis patienten lider af panikangst, socialangst, enkeltfobier eller let til moderat depression, der er dog undtagelser, som fremgår af linket.

Aftale om hurtig vurdering af patienter med psykiatriske problemstillinger

Der er indgået en aftale om hurtig vurdering af patienter med psykiatriske problemstillinger, hvor den praktiserende læge kan henvise patienten til en praktiserende psykiater for en hurtig vurdering/udredning. Formålet er at give den praktiserende læge og patienten et godt afsæt for det videre udrednings- og behandlingsforløb.

Psykiateren vil – om muligt – stille en diagnose, og give den alment praktiserende læge gode råd og vejledning, således at patienten kan færdigbehandles i almen praksis eller få den optimale behandling indtil, der er en ledig tid hos praktiserende psykiater for yderligere undersøgelser og behandling.