Priser

Kastedklinikkens priser

KastedKlinikken har ikke overenskomst med sygesikringen.

Det betyder at man selv skal betale, medmindre man har en sundhedsforsikring som dækker udgiften eller man er sygesikringsgruppe 2 (se vejledning længere nede på siden).

Vejledende priser

Individuel konsultation (ved fremmøde eller over nettet)

Første og anden samtale med grundig udredning og rådgivning samt planlægning af terapi eller behandlingsforløb
(75 minutter)
1800 kr.
Efterfølgende samtaler
(45 minutter)
1200 kr.
Efterfølgende kunstterapi
(75 minutter)
1400 kr.

Parterapi

Parsamtale
(1½ time)
1800 kr.

Supervision og konsulentopgaver

Supervision /vejledning per time - individuelt
(50 minutter)
1200 kr.
Guppesupervision op til 6 deltager, per time1600 kr.
Gruppesupervision med 7 eller flere deltagere, per time1800 kr.

Særlige tillæg

Telefon eller mailkonsultation under forløb
(max. 15 min)
500 kr.
Medicinbestilling
(kun for patienter i forløb)
150 kr.
Transport mere end 20 km fra Kasted 5 kr. per km + 200 kr per halve times transporttid, – eller efter aftale.

Foredrag og undervisning

Efter aftale. Vejledende priser er 4000 kr. for foredrag og 1600 kr per times undervisning inklusiv forberedelse men uden transport.

Speciallægeerklæringer

Grundig erklæring på 6-8 sider inklusiv diagnostik, nødvendige konsultationer og indhentning af oplysninger prissættes efter timeforbrug, vejledende pris er 12.000 kr (eksklusiv moms).

Betaling og refusion

Betalingen overføres via netbank senest efter 14 dage . Klinikken kan desværre ikke håndtere betalingskort.

Kontooplysning: Lægernes Bank konto 6771 – 6569338

Gruppe 2 sikrede

Er man i den offentlige sygesikringsgruppe 2, kan man få refunderet hovedparten af udgiften til behandling i KastedKlinikken. (OBS: Det gælder ikke gruppe 2 i sygesikringen Danmark , som jo er et privat forsikringsselskab. “Danmark” yder kun et lille tilskud på omkring 100 kr.)

Refusionstakster: For 1. og 2. konsultation er der fuld refusion. Ved efterfølgende psykoterapi refunderes 970 kr per konsultation, dvs egenbetalingen bliver blot 30 kr per konsultation. Ved rådgivning og medicinsk behandling er refusionstaksterne noget mindre (henholdsvis 770 kr. og 498 kr.).

Man kan skifte til gruppe 2 ved henvendelse til borgerservice. Det koster 150 kr og ændringen træder i kraft efter 14 dage og gælder mindst et år. Herefter er det muligt igen at skifte til gruppe 1.

Som gruppe to sikret skal man betale for almindelige lægebesøg, blodprøver og medicinbestillinger mv, aktuelt 223 kr for et almindeligt lægebesøg hos den praktiserende læge. Hospitalsbehandling er fortsat gratis

Læs mere om sygesikringsgrupper og hvordan du skifter her.

Forsikringsbetaling

Mange har en sundhedsforsikring gennem deres arbejdsplads uden at vide det, – spørg evt. din arbejdsgiver. Hvis du vil have forsikringen til at betale, skal du selv tage kontakt til forsikringsselskabet og træffe aftale om, hvad de dækker. Unge under 18 eller hjemmeboende under 21 er ofte dækket af forældrenes forsikring.

Nogle forsikringer forlanger en vurdering eller anbefaling fra din egen læge for at dække udgift til speciallæge.

Såfremt du indgår aftale med din forsikring om betaling, skal forsikringsselskabet sende besked til KastedKlinikken med oplysning om aftalen, hvad de dækker og hvor regningen skal sendes hen. Alternativt skal du medbringe brev eller mail fra forsikringsselskabet, hvor vilkår og begrænsninger for dækningen er beskrevet. En mundtlig aftale er ikke tilstrækkelig.

Sygesikringen Danmark yder et lille generelt tilskud på 79 – 124 kr per samtale til Danmarks sikringsgruppe 2

Afbud og udeblivelser

Afbud eller ændringer af tiden skal ske senest dagen før kl. 8 på mail eller SMS. Ved senere afbud betales halv takst.

Ved udeblivelser eller afbud mindre end en time før aftalt tid betales fuld takst.