Privatlivspolitik

Kastedklinikkens privatlivspolitik

Jeg passer selvfølgelig rigtigt godt på fortrolige oplysninger

Mails, som ikke indeholder fortrolige oplysninger, gemmes så længe vi har et forløb og slettes senest 3 måneder efter sidste kontakt. Dog vil mails fra samarbejdspartnere og mennesker, som på anden vis viser interesse for muligt samarbejde eller kurser, gemmes med henblik på at kunne genoptage kontakten ved behov.

Mails med fortrolige oplysninger slettes altid umiddelbart (inklusiv mappen med slettet mails). Er det breve eller andet, som har betydning for behandlingen, kopierer jeg det ind i journalen.

Som sundhedsfaglig person har jeg pligt til at føre journal

Jeg anser journalerne som personlige arbejdspapirer med fortrolige oplysninger, som ikke kan finde anvendelse andre steder. De ses derfor kun af mig og vil aldrig blive udleveret i deres helhed f.eks. til sociale myndigheder eller forsikringsselskaber (heller ikke med samtykke). Er der behov for, at jeg videregiver oplysninger, taler vi om hvilke oplysninger, der er tale om, og jeg vil da udfærdige en udtalelse eller erklæring med de ønskede oplysninger.

Ved behov for at jeg informerer andre sundhedspersoner, f.eks. praktiserende læge, efter et forløb, udfærdiger jeg et lægebrev som udleveres eller sendes krypteret/sikker mail direkte til den pågældende klient/patient.

Journaler, der er i brug, ligger på et beskyttet drev, som kun jeg har adgang til. Jeg opbevarer intet i “skyen”. Journaler skal ifølge sundhedsloven gemmes i 5 år. Jeg lægger dem på en beskyttet harddisk, indtil jeg har lov til at slette dem.