Psykiatrisk udredning og behandling

Diagnoser

Diagnoser kan have betydning som led i anden støtte eller behandling, f.eks ved kommunen, men det siger ikke så meget om en person og kan aldrig stå alene som behandlingsvejledning.

Behandling i KastedKlinikken vil tage afsæt i en samlet afklaring af lidelsens natur, og den diagnostiske betegnelse vil ofte være være en bi-ting.  Livshistorien og beskrivelse af problemerne er for mig altid det vigtigste

Er det vigtigt med præcis diagnostik kan jeg bruge forskellige redskaber. F.eks. bruger jeg SCAN, som er et struktureret (og tidskrævende) diagnostisk interview efter WHOs diagnosesystem. Ved mistanke om ADHD benytter jeg DIVA II-interview, som anbefalet af sundhedsstyrelsen.

Desuden bruger jeg ofte forskellige selvratingsskemaer og andre diagnostiske redskaber, som støtte og inspiration i en udredningsproces.

Mediciniske behandlinger

Det kan gøre en stor forskel

Jeg er generelt tilbageholdende med medicinsk behandling, men brugt med omtanke, kan det i mange tilfælde gøre en stor forskel. Det er dog vigtig at bruge mindst mulige doser i kortest mulig tid samt at være meget opmærksom på eventuelle bivirkninger.

Reduktion eller udtrapning

For mennesker der har fået medicin i lang tid og/eller er usikre på hvilken effekt medicinen har, vil jeg understøtte en reduktion eller udtrapning af medicinen.

Ofte kan en vellykket psykoterapi helt overflødiggøre medicinsk behandling.

Kost og livsstil

Kostens betydning for vores psykiske helbred

Jeg har med stor interesse fulgt forskning og debat om kostens betydning for vores psykiske helbred. Sammensætning af bakterier i tarmen har vist sig at have afgørende indflydelse på en række psykiske problemer, bl.a. angst, depression og autisme.

Det er et nyt forskningsfelt, som eksploderer med ny viden i disse år. Jeg følger med og kan vejlede om mulige kostændringer, som måske kan gavne.

Erklæringer

Jeg udfærdiger nødvendige erklæringer, f.eks. til sagsbehandler i kommunen, når det er led i behandling i KastedKlinikken.

For personer, som ikke er i behandling i KastedKlinikken, kan jeg i begrænset omfang udfærdige egentlige speciallægeerklæringer betalt og begæret af offentlige myndigheder eller forsikringsselskaber.

Derudover laver KastedKlinikken ikke erklæringer.