Publikationer

Udgivelser af Hanne Stubbe Teglbjærg

Bøger

Skabende kunstterapi. Bog, Aarhus Universitetsforlag, 2011

Kunstterapi i Psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni. PhD afhandling, Aarhus Universitet 2009 (Sundhedsvidenskabelig fakultet/Center for psykiatrisk forskning).

Bogkapitler

Shaping consciousness: phenomenological art therapy with adults in psychotic states. In: Art Therapy for Psychosis, theory and practice. Edited by Katherine Killick. Routledge 2017

Stof til eftertanke, – kunstbaseret supervision af læge-patientrelationen i psykiatrien. I bogen: Kunstneriske medier i supervision af psykoterapi. Indsigt og vitalitet. Redigeret af Inge Nygaard Petersen. Ålborg Universitetsforlag 2013

Psykodynamisk psykoterapi, I: Skizofreni, forståelse og behandling. Redigeret af Torben Østergaard Christensen og Gertrud Krarup. FADL´s forlag 2011

Artikler

Art Therapy May R educe Psychopathology in Schizophrenia by Strengthening the Patients Sense of Self. In: Psychopathology, vol.44, No 5, 09-06-2011, p 314-318

Viljens magt og afmagt, Om viljens rolle i psykopatologi og psykoterapi. Nordisk tidsskrift for psykoterapi MATRIX 2000, 17 (1), side 87-107

Kunst og Psykoterapi. Psykoterapeuten 2006, 3. side 7-10

Expressive art therapy for psychosis: A multiple case study. Hilde Hanevik, Hanne Stubbe Teglbjærg, Knut Hestad, Lars Lien, Lars Johan Danbold. Arts in Psychotherapy, Vol 40, No 3, 07.2013, p. 312-321

Kunst giver demente identiteten tilbage. Alzheimerbladet, Vol. 21, No. 3, 09.2011