Ydelser

Kastedklinikken tilbyder

 • Afklaring og behandling af alle slags psykiske vanskeligheder og symptomer: stress, angst, depression, psykoser, autismespektrumtilstande, spiseforstyrrelser mm.
 • Hjælp til at forstå og håndtere følelsesmæssige udfordringer, relationsvanskeligheder, identitetsusikkerhed, selvværdsproblemer og lignende
 • Psykoterapeutisk behandling som er tilpasset den enkeltes problematik og personlighed
  • Kunstterapi / Expressive Arts Therapy
  • Psykodynamisk psykoterapi
  • ACT = Acceptance and Commitment Therapy (3. generations kognitiv terapi)
 • Udredning, diagnostik og behandling af psykisk sygdom med psykoterapi og evt. medicinsk behandling
 • Udtrapning af medicin (psykofarmaka)
 • Supervision af psykoterapi, miljøterapi og kunstterapi
 • Parsamtaler og parterapi
 • Vejledning og støtte til kost og livsstilsomlægning
 • Undervisning indenfor bl.a. psykoterapi og kunstterapi

 

KastedKlinikken kan ikke varetage behandling af alvorlige/komplekse psykiatriske lidelser, som kræver nært samarbejde med andre læger, kommune, bostøtte og/eller det regionale sundhedsvæsen. Dette skyldes bl.a. at jeg ikke har et it-system, som kan kommunikere sikkert med det øvrige sundhedssystem, kommune og laboratorier. Jeg kan heller tilbyde ydelser, som kræver tolkebistand.

Blodprøver og lignende skal kunne varetages ved praktiserende læge, da KastedKlinikken ikke har adgang til laboratoriedata.

Mennesker, der ønsker medicinsk behandling alene eller udfærdigelse af erklæringer, vil i de fleste tilfælde blive afvist.